Departamenti i të Drejtës Penale i Universitetit të Tiranës ka kënaqësinë t’iu ftojë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Legjislacioni penal midis traditës dhe sfidave të aktualitetit”, e cila do të zhvillohet në Fakultetin e Drejtësisë, të UT-së, më datë 7 Dhjetor 2017.

THIRRJE PER PJESEMARRJE

CALL FOR PARTICIPATION