Njoftohen aplikantët e Maturës Shteterore që janë poshtë vizës

së fundit te raundit të dytë,se pranimi i kërkesave për 1(një)kuote te

të mbetur bosh do të bëhet deri ditën e premte datë 20.10.2017

Dorëzimi i kërkesave do të bëhet në zyrën e protokollit.

Shpallja e kanditatit fitues do bëhet ditën e hënë në datë 23.101.2017