Thirrje për konferencë nga Departamenti i së Drejtës Publike

Për caktimin e afatit për aplikime ndryshim të formës së studimit, rivazhdim apo ndërprerje studimesh.
19/09/2017
Mbi aplikimin dhe regjistrimin e studentëve në programet e studimeve të ciklit të dytë në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin akademik 2017-2018
16/10/2017
Thirrje për konferencë nga Departamenti i së Drejtës Publike

Bashkëngjitur gjeni Shpallje të Konferencës që do të organizohet nga Departamenti i së Drejtës Publike. Ju sjellim në vëmendje se data e organizimit të konferencës do të jetë Ditë e premte, datë 17 nentor 2017.

 

THIRRJE PER PJESEMARRJE

CALL FOR PARTICIPATION

INVITO PER PARTECIPAZIONE