Projekti “Fighting Corruption in the Higher Education System in Albania” – Eventi Final

Qendra Për Nisma Ligjore së bashku me Këshillin Rinor të Ambasadës Amerikane në Shqipëri në kuadër   të Projektit  “Fighting Corruption in the Higher Education System in Albania through developing tools and platforms to increase transparency and accountability in the High Education system” me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të […]

Thirrje për konferencë nga Departamenti i së Drejtës Penale

Departamenti i të Drejtës Penale i Universitetit të Tiranës ka kënaqësinë t’iu ftojë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Legjislacioni penal midis traditës dhe sfidave të aktualitetit”, e cila do të zhvillohet në Fakultetin e Drejtësisë, të UT-së, më datë 7 Dhjetor 2017. THIRRJE PER PJESEMARRJE CALL FOR PARTICIPATION

Njoftohen aplikantët e Maturës Shteterore që janë poshtë vizës së fundit te raundit të dytë.

Njoftohen aplikantët e Maturës Shteterore që janë poshtë vizës së fundit te raundit të dytë,se pranimi i kërkesave për 1(një)kuote te të mbetur bosh do të bëhet deri ditën e premte datë 20.10.2017 Dorëzimi i kërkesave do të bëhet në zyrën e protokollit. Shpallja e kanditatit fitues do bëhet ditën e hënë në datë 23.101.2017 […]

Hapet thirrja për bursa në Programit Erasmus+ në Middle East Technical Unversity(METU),në Ankara,Për Semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018

Hapet thirrja për bursa në  Programit Erasmus+ në Middle East Technical Unversity(METU),në Ankara,Për Semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018 

Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime për studentët e Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Varshavës në Kuadër të Programit Erasmus+

Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime për studentët e Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Varshavës në Kuadër të Programit Erasmus+. 

Mbi aplikimin dhe regjistrimin e studentëve në programet e studimeve të ciklit të dytë në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin akademik 2017-2018

Bazuar në nenin 76 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe në Udhëzimin Nr. 18, datë 16.8.2017, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, në lidhje me aplikimet dhe regjistrimet për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë në […]

Thirrje për konferencë nga Departamenti i së Drejtës Publike

Bashkëngjitur gjeni Shpallje të Konferencës që do të organizohet nga Departamenti i së Drejtës Publike. Ju sjellim në vëmendje se data e organizimit të konferencës do të jetë Ditë e premte, datë 17 nentor 2017.   THIRRJE PER PJESEMARRJE CALL FOR PARTICIPATION INVITO PER PARTECIPAZIONE