Për caktimin e afatit për aplikime ndryshim të formës së studimit, rivazhdim apo ndërprerje studimesh.

NJOFTIM
15/09/2017
Thirrje për konferencë nga Departamenti i së Drejtës Publike
09/10/2017
Për caktimin e afatit për aplikime ndryshim të formës së studimit, rivazhdim apo ndërprerje studimesh.

Aplikimet per ndryshimin e formes se studimit, rivazhdim studimesh apo nderprerje  studimesh apo nderprerje studimesh, do te behen nga data 19.09.2017 deri ne daten 05.10.2017.

Kerkesat do te depozitohen ne zyren e protokollit te Fakultetit te Drejtesise UT.