Njoftohen të gjithë të interesuarit se ka filluar procesi i regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të dytë të studimeve në FDUT për vitin akademik 2017-2018.