NJOFTOHEN STUDENTËT SE PËR SHKAK TË MOSFUNKSIONIMIT TË SISTEMIT INFORMATIK, REGJISTRIMI PËR PROVIMET E SEZONIT TË VJESHTËS DO TË KRYHET NGA SEKRETARIA NË SALLËN E PROVIMIT, PAS VERIFIKIMIT TË DOKUMENTIT TË IDENTIFIKIMIT.

NUK ËSHTË NEVOJA TË PARAQITENI NË SEKRETARI.