Për caktimin e afatit për aplikime ndryshim të formës së studimit, rivazhdim apo ndërprerje studimesh.

Aplikimet per ndryshimin e formes se studimit, rivazhdim studimesh apo nderprerje  studimesh apo nderprerje studimesh, do te behen nga data 19.09.2017 deri ne daten 05.10.2017. Kerkesat do te depozitohen ne […]

NJOFTIM

Njoftohen studentet se Instituti Konfuci hap regjistrimet per kurset e reja te gjuhes kineze. Keto kurse zhvillohen prane qendres se Institutit Konfuci – Universiteti I Tiranes, (Godina Iiria, Qyteti Studenti).Kurset […]

NJOFTIM

NJOFTOHEN STUDENTET E SISTEMIT BACHELOR ME KOHE TE PLOTE SI EDHE ME KOHE TE PJESSHME SE DATA E MBROJTJES SE DIPLOMES PER SEZONIN E VJESHTES DO TE JETE DATA 29 […]

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë të interesuarit se ka filluar procesi i regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të […]

NJOFTIM

NJOFTOHEN STUDENTËT SE PËR SHKAK TË MOSFUNKSIONIMIT TË SISTEMIT INFORMATIK, REGJISTRIMI PËR PROVIMET E SEZONIT TË VJESHTËS DO TË KRYHET NGA SEKRETARIA NË SALLËN E PROVIMIT, PAS VERIFIKIMIT TË DOKUMENTIT […]