28/08/2017

MANDATI PËR TARIFE REGJISTRIMI NË MATUREN SHTETËRORE 2017 – 2018.

FATURE PER ARKETIM
25/08/2017

RENDITJA E APLIKANTËVE NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË NË DREJTËSI 2017-2018

Renditja e Aplikantëve 2017 – 2018
03/08/2017

Përcillen kriteret e pranimit në programet e studimeve të ciklit të dytë në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin akademik 2017 – 2018.

Bazuar në nenet 42 dhe 76 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e […]