Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Spanjë, të Programit Erasmus +

INFORMACION PËR KONKURSIN ME ESSE “ÇFARË DI UNË PËR AZERBAJXHANIN”.
29/06/2017
Përcillen kriteret e pranimit në programet e studimeve të ciklit të dytë në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin akademik 2017 – 2018.
03/08/2017
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Spanjë, të Programit Erasmus +