Linku i mëposhtëm jep një informacion më të detajuar rreth këtij programi:

https://oficinaeuropea.ucm.es/msca-expresions-of-interest-2017

 

Në këtë link do të keni mundësi të gjeni tabelat e ndara sipas fakulteteve, fushave dhe grupeve të kërkimit.

Në grupet e kërkimit, do të gjeni edhe kontaktin ku mund të shfaqni interesin tuaj për të aplikuar për Post-Doktorature.