Studentet qe perfitojne nga kategorite e perjashtuara per sistemin bachelor me kohe te plote dhe nuk kane arritur te dorezojne dokumentat brenda afatit te caktuar ,ju njoftojme se afati perfundimtar per te dorezuar dokumentat eshte data 09.06.2017. Dokumentat dorezohen prane zyres se finances.

s.