Sistemi
 
Tarifa për program të parë studimi
(në lekë)
Tarifa për kredit,progi parë studimi
(në lekë)
Tarifa për program të dytë studimi
(në lekë)
Tarifa për kredit,prog.i dytë studimi
(në lekë)
Bachelor Viti I
40.000
667
63.341
1.056
Master Profesional Viti I
120.000
1.000
144.000
1.200
Master Profesional “Business Law” Viti I
60.000
1.000
72.000
1.200
Master Shkencor Viti I
150.000
1.250
180.000
1.500


Mandatet per tarifat e shkollimit per vitin e pare Bachelor dhe Master Profesiona/Shkencor Viti I ndodhen prane zyres se informacionit.