13/04/2017

Për bursat e studimit te akorduara nga Ministria e Jashtme Italiane për shtetasit shqiptar.

Borse di Studio 2017
12/04/2017

Summer School International Economic Law

Programm_SS_2017 CFA_Summer School_Cluster
06/04/2017

VENDIMI, Nr.269, datë 29.03.2017

PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE […]
06/04/2017

NJOFTIM

DOKUMENTAT QE DUHET TE PLOTESOJNE STUDENTET QE PERFITOJNE NGA STATUSI I TE PERNDJEKURIT POLITIKE DESHMI PENALITETI (Vertetim nga arkiva ose Ministria e Brendshme) CERTIFIKATE FAMILJARE VERTETIMIN […]