Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Poloni të Programit Erasmus +

Thirrje për kandidatura : Bursa për universitetin e verës për të drejtën kontinentale nga 03-21 korrik 2017, në Paris.
06/03/2017
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Rumani të Programit Erasmus +
06/03/2017
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Poloni të Programit Erasmus +