Të nderuar Zonja dhe Zotërinj,

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  ju bën me dije se në kuadër të Programit Marie Sklodowska-Curie Cofund, University of Deusto Spanjë  ka hapur Thirrjen 2017 për rekrutimin e 8 kërkuesve shkencorë (për një periudhë tre vjeçare) të cilët duan të zhvillojnë punën e tyre kërkimore në 4 fushat e fokusit:

–          Shëndeti dhe Mirëqenia

–          Të drejtat e njeriut, paqja dhe Zgjidhja e Konflikteve

–          Zhvillimi i qëndrueshëm dhe Inovacioni

–          Arsimi dhe Lifelong Learning

Call Open: Shkurt, 1st 2017

Call Deadline: Mars, 7th 2017.

Për informacione të mëtejshme, ju lutem gjeni bashkëngjitur materialin PDF DIRS DEUSTO COFUND:

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/doctorado-2/cofund/presentacion-23