Ju njoftojme se afati perfundimtar per dorezimin e dokumentacionit te bursave dhe plotesimin e dokumentave qe jane me mangesi per vitet  II & III  Bachelor kohe e plote, eshte data 16 shkurt 2017.