28/02/2017

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Hungari të Programit Erasmus +

Njoftim Bursa Erasmus+ Hungari
25/02/2017

NJOFTIM

Lënda: E Drejtë Penale Ushtarake në Master Shkencor Penal viti Parë do të zhvillojë provimin në datë 28.02.2017 ora 11:00. Faleminderit.
24/02/2017

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Çeki të Programit Erasmus +

Njoftim Bursa Erasmus+ Çeki
24/02/2017

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Itali të Programit Erasmus +

Njoftim Bursa Erasmus+ Itali