NJOFTIM

Lënda: E Drejtë Penale Ushtarake në Master Shkencor Penal viti Parë do të zhvillojë provimin në datë 28.02.2017 ora 11:00. Faleminderit.

NJOFTIM

Listat e fituesve te bursave per vitin akademik 2016-2017 , viti 2& 3 bachelor. Studentet te cilet nuk kane perfituar ne vitin e kaluar burse ,duhet te hapine nr. llogarie […]

NJOFTIM

DOKUMENTAT QE DUHET TE PLOTESOJNE STUDENTET QE PERFITOJNE NGA STATUSI I TE PERNDJEKURIT POLITIKE DESHMI PENALITETI (Vertetim nga arkiva ose Ministria e Brendshme) CERTIFIKATE FAMILJARE VERTETIMIN E STATUSIT TE PERNDJEKURIT […]