Njoftohen të gjithë aplikantët për bursa që zyra e pranimit të aplikimeve në FDUT është (Dega e Shërbimeve në katin e parë)  e hapur deri në përfundim të orarit zyrtar, ora 16.00. 

Mos merrni për të mirëqenë asnjë njoftim tjetër keqinformues, përveç atyre që shpallen në faqen zyrtare të FDUT.
Ju urojmë GËZUAR VITIN E RI 2016!