31/10/2016

Bashkëlidhur po ju përcjell Udhëzimin nr. 25, datë 27.10.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

“Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 13 datë 22.07.2016 “Për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e […]
27/10/2016

Hapet thirrja për bursa studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani

Njoftim
19/10/2016

Ditët e orientimit – program për studentët e vitit të parë Bachelor.

Qëllimi: – t’u ofrohet studentëve të vitit të parë një ceremoni zyrtare në fillim të vitit akademik por jo vetëm, si edhe të fillimit të një […]
10/10/2016

Procedura e aplikimit dhe regjistrimit ne ciklin e dyte te studimeve ne Universitetin e tiranes, viti akademik 2016 -2017

Vendimi-i-senatit-per-regjistrimet-master