1. Për programet Bachelor data 06 dhe 07 tetor ora 09:00.

  2. Për programet Master data 7 tetor  ora 12:00.

  3. Data e diplomimit për programet Bachelor dhe Master 17.10.2016 ora 10:00.