APLIKIMET PER RIVAZHDIM APO NDERPERJE STUDIMESH DO TE BEHEN NGA DATA 15.09.2016 DERI ME DATE 07.10.2016.

APLIKIMET PER NDRYSHIMIN E FORMES SE STUDIMIT DO TE BEHEN NGA DATA 15.09.2016 DERI ME DATE 07.10.2016.

KERKESAT PER KETO APLIKIME DEPOZITOHEN NE ZYREN E PROTOKOLLIT , PRANE FAKULTETIT TE DREJTESISE.

JU LUTEM RESPEKTONI AFATIN E KERKUAR.