NJOFTOJMË STUDENTËT E PROGRAMIT BACHELOR ME KOHË TË PLOTË TË REGJISTRUAR NË VITET AKADEMIKE 2008, 2009, 2010 DHE 2011 QË TË PARAQITEN TE SEKRETARET E DEPARTAMENTEVE PENAL, PUBLIK, CIVIL PËR TË DORZUAR KËRKESAT PËR HAPJEN E DATAVE NË SISTEM PËR PROVIMET QË DUAN TË JAPIN NË SEZONIN E VJESHTËS 2016.

KËRKESAT DORZOHEN NGA DATA 22 – 26 GUSHT 2016.