PËR PËRCAKTIMIN E NIVELEVE TË GJUHËVE TË HUAJA.

Link -> PËR PËRCAKTIMIN E NIVELEVE TË GJUHËVE TË HUAJA

GUIDË PËR STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË.

NJOFTOJME STUDENTET BACHELOR ME KOHE TE PLOTE DHE STUDENTET MASTER SHKENCOR & PROFESIONAL QE TE SHOFIN KETO LINKE SE SI BEHET REGJISTRIMI PER PERMIRESIM DHE PER MBARTJE. PERMIRESIM -> https://www.youtube.com/watch?v=doswYGntfDk […]

NJOFTIM PËR STUDENTËT BACHELOR ME KOHË TË PLOTË EDHE STUDENTËT MASTER SHKENCOR & PROFESIONAL.

NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET E SISTEMIT BACHELOR ME KOHE TE PLOTE SI EDHE STUDENTET E SISTEMIT MASTER SHKENCOR & PROFESIONAL, SE TE GJITHE PROVIMET QE JANE PERCAKTUAR TE ZHVILLOHEN NE DATEN […]

Të nderuar Zonja dhe Zotërinj

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit ju vë në dijeni se në kuadër të Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (IF-MSCA), Universiteti Complutense në Madrid (UCM) Spanjë, ofron rreth 100 pozicione për Post Doktoratura. Për më […]

Dear colleagues,

The OSCE Mission to Serbia in co-operation with the OSCE Presence in Albania opened a call for representatives from youth organizations from Serbia and Albania to participate in the OSCE Mission to […]

Percjellje Informacioni per burse per studime pasuniversitare masterkerkimore ne Japoni.

Link -> Percjellje Informacioni per burse per studime pasuniversitare masterkerkimore ne Japoni.