Njoftohen studentet e Lendes Klinika e Ligjit, se leksioni i rradhes se Klinikes do te zhvillohet diten e premte, Dt. 08.04.2016. ora 8:30. Gjithashtu ju lutemi qe studentet e meposhtem te cilet jane regjistruar per te qene pjese e grupit te kesaj lende, te paraqiten prane sekretarise se Klinikes se Ligjit per te bere regjistrimin me te dhenat e tyre si; email, tel, etj.

KLINIKA  E   LIGJIT VITI I 3 VITI AKADEMIK 2015 – 2016

   EMER MBIEMER GRUPI
1 Marsida  Yzellari 24
2 Liljana Nogu 1
3 Elda Çepele 5
4 Lirola Toli 6
5 Petro Çela 7
6 Greta Latifllari 7
7 Bora Kola 9
8 Johana Çela 10
9 Lediola Klleçi 11
10 Estela Doka 11
11 Difiruze Maksutaj 15
12 Dorjana Beshello 18
13 Eljona Lybeshari 19
14 Enidjola Cenaj 19
15 Juela Hamati 19
16 Klea Basho 20
17 Ema Kolezi 20
18 Sara Alla 22
19 Ergida Prifti 23
20 Anisa Cane 23
21 Marsinela Qose 23
22 Marinela Paço 24
23 Ervin Naço 25
24 Ahir Feta 25
25 Alfred Ibrahimi 27

  Duke ju falenderuar për mirëkuptimin! Pedagogu i Lëndës.