1.Urdhri nr. 110, datë 15.03.2016 i Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për fillimin e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë”.
2.Rregullore “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”.

Leave A Comment