NE RAST SE KERKHSA NUK DOREZOIIET NE SEKREPARINE MESIMORE BRENDA AFATIT TH PERCAKTUAR DIIE SI RRJEDHIM NUK MIRATOHETNGA DEKANATI VLFRHSIMl PER LENDEN QE DO TH RISHlKONT BEIIET I PAVLEFSHFM

AFA PI I DOREZIMIT TE KERKESAVE PHR RISHIKIM NOTE ESIITE NGA DAl A 29 JANAR DERl NE 03 SIIKURT 2016.

Leave A Comment