Njoftim

Te premten, date 13 Mars (neser), ora 12:00 tek salla 202, do te zhvillohet nje leksion i hapur me teme ” Protection of Human Rights in the European Union” (Mbrojtja e te drejtave te njeriut ne Bashkimin Europian) nga profesor Jernej Letnar Černic. Jane te ftuar te gjithe studentet. CV: https://www.eui.eu/Documents/MWP/People/Fellows2009-2010/LetnarCernic.pdf

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te trete Bachelor, sistemi part-time se komunikimi i pikeve te provimit ne lenden “E Drejta e Punes” do te zhvillohet diten e merkure, date 18.03.2015, ora 11.00—15.00 auditori 405. DEPARTAMENTI I SE DREJTES CIVILE

Data e diplomimit pë programin Bachelor me kohë të plotë dhe Bachelor me kohë të pjesshme.

Data e diplomimit pë programin Bachelor me kohë të plotë dhe Bachelor me kohë të pjesshme.

International Scientific Symposium on “Criminal Justice System and the Social Welfare”

––––––––––Tirana,5-6March2015  –––––––––––– jointly organizedby Faculty of Law of Universityof Tirana,Albaniaand KonradAdenauer Stiftung,  Ruleof LawProgram South EastEurope WITH: Prof. Dr. Altin SHEGANI, Mr. Thorsten GEISSLER, Dr. Dr. h.c. Hans-JörgALBRECHT, ErnestoU. SAVONA,Ms. Reana BEZIC, Ph.D. Dr. IdlirPEÇI, Dr. Evisa KAMBELLARI, Lavdim KRASNIQI, Alba JORGANXHI, Dr. Merita PONI, ValbonaNANOetc.

Frekuentimi i seminareve

Bazuar në Rregulloren e Universitetit të Tiranës, e miratuar me Vendim nr. 5, datë 12.04.2010  të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, në nenin 39 të saj me titull: “Frekuentimi i seminareve”: 2. Frekuentimi i seminareve është i detyrueshëm në masën 75%. Kur studenti ka marrë pjesë në 50-75% nuk ka të drejtë të futet në […]

International Scientific Symposium on “Criminal Justice System and the Social Welfare”

—–—–––—–––Tirana,5-6March2015  ––––––—––––– jointly organizedby Faculty of Law of Universityof Tirana,Albaniaand KonradAdenauer Stiftung,  Ruleof LawProgram South EastEurope WITH: Prof. Dr. Altin SHEGANI, Mr. Thorsten GEISSLER, Dr. Dr. h.c. Hans-JörgALBRECHT, ErnestoU. SAVONA,Ms. Reana BEZIC, Ph.D. Dr. IdlirPEÇI, Dr. Evisa KAMBELLARI, Lavdim KRASNIQI, Alba JORGANXHI, Dr. Merita PONI, ValbonaNANOetc.

Promovimi i Librit “GJYKATAT SHQIPTARE MBI SHOQËRITË DHE VEPRIMTARINË TREGTARE”.

Ditën e Mërkurë, datë 25.02.2015, në mjediset e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës u promovua botimi më i ri universitar “Gjykatat Shqiptare mbi Shoqëritë dhe Veprimtarinë Tregtare” me autore Prof. Asoc. Dr. Argita Malltezi, Dr. Jonida Rystemaj dhe Armela Kromiçi MA. Në këtë eveniment morën pjesë të ftuar nga të tri shkallët e […]

Frekuentimi i seminareve

Bazuar në Rregulloren e Universitetit të Tiranës, e miratuar me Vendim nr. 5, datë 12.04.2010  të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, në nenin 39 të saj me titull: “Frekuentimi i seminareve”: 2. Frekuentimi i seminareve është i detyrueshëm në masën 75%. Kur studenti ka marrë pjesë në 50-75% nuk ka të drejtë të futet në […]

Frekuentimi i seminareve

Bazuar në nenin 39, paragrafi i dytë të Rregullores së Universitetit të Tiranës, të miratuar me Vendimin nr.5, datë 12.04.2010 të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, të ndryshuar, njoftohen studentët e mëposhtëm të ciklit të parë të studimeve Bachelor (kohë e plotë), të cilët nuk kanë frekuentuar seminaret, se nuk mund të futen në […]