Propozim për hapjen e sezonit të veçantë në muajin prill.

1.Sezoni i veçantë të hapet vetëm për studentët e viteve të fundit të programeve Bachelor, si dhe për programet e vjetra të studimit. 2.Në këtë sezon studentët mund të japin vetëm provime të mbetura nga vitet e mëparshme dhe jo provime të vitit që vijojnë. 3.Datat e këtij sezoni të jenë: Data 29.04.2015 ora 08.00 […]

Vizitë e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës në Tiranë.

Në datat 7-8 prill 2015, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Z. Enver Hasani do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Shqipëri. Gjatë kësaj vizite ai do të zhvillojë takime me personalitete të larta të vendit tonë. Gjatë qëndrimit të tij në Tiranë, Z. Hasani dëshiron që të mbajë një leksion me temë “Zhvillimet kushtetuese […]

Njoftim

Njoftohen studentet e fakultetit te Drejtesise , te programit te studimit MSH, viti i 2-te se rezultatet e provimit ne lenden Procedure Penale e Avancuar, do te jepen diten e marte dt.07.04.2015, ora 14 ne katin e katert.

Njoftohen

Njoftohen studentet e sistemit bachelor viti i trete, gr. 25, 26,27 grupet e transferuara se rezultatet e lendes Procedure Penale do te jepen dt. e marte dt.07.04.2015 ne oren 15 ne katine  kater.

Njoftimi _Frekuentimi i seminareve _“E Drejtë Penale e Avancuar 1”

Bazuar në nenin 39, paragrafi i dytë të Rregullores së Universitetit të Tiranës, të miratuar me Vendimin nr.5, datë 12.04.2010 të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, të ndryshuar, njoftohen studentët e mëposhtëm të ciklit të dytë të studimeve Master Profesional në E Drejtë Penale (kohë e plotë), të cilët nuk kanë frekuentuar seminaret, se […]