12/11/2015

PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE E PAGESAVE DHE PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE, PËR NXËNËSIT E STUDENTËT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE, PËR VITIN SHKOLLOR 2015 – 2016

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 6, 19 e 28, të ligjit nr.69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të nenit […]
09/11/2015

Në datë 29-30 Tetor 2015, në Fakultetin e Drejtësisë, UT, Universiteti Münster (Gjermani), së bashku me Universitetin Paris Ouest-Nanterre-La Défense (France), organizuan aktivitetin Shkollës e Dytë Verore në Ballkan

 (2nd Itinerant Summer School in the Balkans), me temë « Accession to the European Union and Identity of Balkans” (Aderimi nw Bashkimin Europian dhe Identiteti i Ballkanit). Ky […]
09/11/2015

Mbi Ditën Kombëtare Erasmus +

30/10/2015

Njoftim për Aplikim Master Shkencor dhe Profesional me Kohë të Plotë, Viti Akademik 2015-2016

NJOFTIM PËR APLIKIM MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL ME KOHË TË PLOTË, VITI AKADEMIK 2015-2016 Njoftohen të gjithë studentët, që në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, […]