26/11/2015

Përcjellje informacioni mbi thirrjen për aplikim për bursa në Universitetin e Granadës në kuadër të programit ERASMUS+

Përcjellje informacioni mbi thirrjen për aplikim për bursa në Universitetin e Granadës në kuadër të programit ERASMUS+
26/11/2015

Mbi tarifën e shërbimit për programin e studimit

Mbi tarifën e shërbimit për programin e studimit
16/11/2015

Njoftojme studentet e vitit te 1(pare) dhe vitit te 2(dyte) program Bachelor ,sistemi me kohe te plote se perzgjedhja e lendes me zgjedhje perfundon me date 20.11.2015 ne orarin 12:00-14:00 prane sekretarise mesimore . Ju faleminderit !

12/11/2015

DOKUMENTACIONI QE DUHET TË DORËZOHET PËR PËRFITIM BURSE PËR VITIN AKADEMIK 2015-2016 STUDENTËT E VITIT TË DYTË DHE TE TRETE, CIKLI I PARË, KOHË E PLOTË

Mbështetur në VKM Nr. Date .11..2015 “Kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, bursat e shtetit dhe pagesat e nxënësve e të studentëve në institucionet […]