Universiteti Tiranes, njofton te gjithe studentet qe ne daten 17 Janar 2016, zhvillohet testi nderkombetare i gjuhes Angleze: TOEIC L&R »

Njoftim për vende të lira pune.
18/12/2015
Diten e premte, date 15. 01.2016 ora 10.30 prane Fakultetit te Drejtësisë, salla 202, Ambasadori Amerikan ne Organizata e Kombeve te Bashkuara, Keshilli i te Drejtave te Njeriut, z. Keith Harper
11/01/2016
Universiteti Tiranes, njofton te gjithe studentet qe ne daten 17 Janar 2016, zhvillohet testi nderkombetare i gjuhes Angleze: TOEIC L&R »