Njoftojme studentet e vitit te 1(pare) dhe vitit te 2(dyte) program Bachelor ,sistemi me kohe te plote se perzgjedhja e lendes me zgjedhje perfundon me date 20.11.2015 ne orarin 12:00-14:00 prane sekretarise mesimore . Ju faleminderit !

DOKUMENTACIONI QE DUHET TË DORËZOHET PËR PËRFITIM BURSE PËR VITIN AKADEMIK 2015-2016 STUDENTËT E VITIT TË DYTË DHE TE TRETE, CIKLI I PARË, KOHË E PLOTË
12/11/2015
Mbi tarifën e shërbimit për programin e studimit
26/11/2015
Njoftojme studentet e vitit te 1(pare) dhe vitit te 2(dyte) program Bachelor ,sistemi me kohe te plote se perzgjedhja e lendes me zgjedhje perfundon me date 20.11.2015 ne orarin 12:00-14:00 prane sekretarise mesimore . Ju faleminderit !