Në datë 29-30 Tetor 2015, në Fakultetin e Drejtësisë, UT, Universiteti Münster (Gjermani), së bashku me Universitetin Paris Ouest-Nanterre-La Défense (France), organizuan aktivitetin Shkollës e Dytë Verore në Ballkan

Mbi Ditën Kombëtare Erasmus +
09/11/2015
PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE E PAGESAVE DHE PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE, PËR NXËNËSIT E STUDENTËT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE, PËR VITIN SHKOLLOR 2015 – 2016
12/11/2015
Në datë 29-30 Tetor 2015, në Fakultetin e Drejtësisë, UT, Universiteti Münster (Gjermani), së bashku me Universitetin Paris Ouest-Nanterre-La Défense (France), organizuan aktivitetin Shkollës e Dytë Verore në Ballkan

 (2nd Itinerant Summer School in the Balkans), me temë « Accession to the European Union and Identity of Balkans” (Aderimi nw Bashkimin Europian dhe Identiteti i Ballkanit).

Ky aktivitet, duke sjellë së bashku profesorë dhe studentë nga fakultetet franceze, gjermane të drejtësisë dhe rajoni, në një format akademik me prezantime dhe diskutime, sollën kërkimet e tyre më të fundit për aspekte të ndryshme të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian. Gjatë këtyre dy ditëve, pedagogët zhvilluan prezantime të ndryshme për aspekte ekonomike, politike dhe ligjore të anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE.

Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe zhvillimi i dy seminareve workshops përkatësisht me temë « The influence of European Union law in private law” dhe “The Copenhagen Criteria and Corporate Governance”.

ADP_0794 ADP_0799 ADP_0792ADP_0818ADP_0809 ADP_0819