(2nd Itinerant Summer School in the Balkans), me temë « Accession to the European Union and Identity of Balkans” (Aderimi nw Bashkimin Europian dhe Identiteti i Ballkanit).

Ky aktivitet, duke sjellë së bashku profesorë dhe studentë nga fakultetet franceze, gjermane të drejtësisë dhe rajoni, në një format akademik me prezantime dhe diskutime, sollën kërkimet e tyre më të fundit për aspekte të ndryshme të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian. Gjatë këtyre dy ditëve, pedagogët zhvilluan prezantime të ndryshme për aspekte ekonomike, politike dhe ligjore të anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE.

Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe zhvillimi i dy seminareve workshops përkatësisht me temë « The influence of European Union law in private law” dhe “The Copenhagen Criteria and Corporate Governance”.

ADP_0794 ADP_0799 ADP_0792ADP_0818ADP_0809 ADP_0819

Leave A Comment