Në lidhje me rishpërndarjen e kuotave pë transferim studimesh në ciklin e parë Bachelor me kohë të plotë, për vitin akademik 2015 – 2016.

Universiteti Tiranes, njofton te gjithe studentet qe ne daten 07 Nentor 2015, zhvillohet testi nderkombetare i gjuhes Angleze: TOEIC L&R »
27/10/2015
Njoftim për Aplikim Master Shkencor dhe Profesional me Kohë të Plotë, Viti Akademik 2015-2016
30/10/2015
Në lidhje me rishpërndarjen e kuotave pë transferim studimesh në ciklin e parë Bachelor me kohë të plotë, për vitin akademik 2015 – 2016.