Universiteti Tiranes, njofton te gjithe studentet qe ne daten 07 Nentor 2015, zhvillohet testi nderkombetare i gjuhes Angleze: TOEIC L&R »

Data e diplomimit për të gjitha programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve.
27/10/2015
Në lidhje me rishpërndarjen e kuotave pë transferim studimesh në ciklin e parë Bachelor me kohë të plotë, për vitin akademik 2015 – 2016.
28/10/2015
Universiteti Tiranes, njofton te gjithe studentet qe ne daten 07 Nentor 2015, zhvillohet testi nderkombetare i gjuhes Angleze: TOEIC L&R »