Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës, organizoi më datë 16.10.2015, ora 13.00, takim me Presidentin e Republikës Z.Bujar NISHANI.

STUDENTET E SISTEMIT BACHELOR DHE MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL DUHET TE KRYEJNE PAGESEN PER KREDITE PRANE ZYRES SE FINANCES PERPARA SE TE REGJISTROHEN NE SISTEM. MOS SHLYERJA E DETYRIMEVE FINANCIARE DO I BEJE REZULTATET TE PAVLEFSHME.
02/10/2015
Data e diplomimit për të gjitha programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve.
27/10/2015
Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës, organizoi më datë 16.10.2015, ora 13.00, takim me Presidentin e Republikës Z.Bujar NISHANI.

ADP_9913 ADP_9917 ADP_9924 ADP_9884ADP_9933 ADP_9942 ADP_9781