Njoftim për Aplikim Master Shkencor dhe Profesional me Kohë të Plotë, Viti Akademik 2015-2016

NJOFTIM PËR APLIKIM MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL ME KOHË TË PLOTË, VITI AKADEMIK 2015-2016 Njoftohen të gjithë studentët, që në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, kanë filluar aplikimet për regjistrime në Ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” për vitin akademik 2015-2016. Aplikimet në programet e […]