28/08/2015

KUOTAT E PRANIMIT TE PROGRAMIT TE STUDIMIT

UDHEZIM 1 UDHEZIM 2
25/08/2015

NJOFTIM MBI SHTYRJEN E AFATIT TE RREGJISTRIMIT

NJOFTIM!
11/08/2015

DATA E DIPLOMIMIT

DATA E DIPLOMIMIT
04/08/2015

NJOFTIM