Njoftohen studentët e vitit të fundit në ciklin e dytë të studimeve, në Programet Master Profesional dhe Master Shkencor (drejtimi publik, penal, civil), në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës se AVOKATURA E SHTETIT, me mbështetjen e Programit të USAID-it për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST), lehtësuar nga Student Talks, shpall, për të dytin vit rradhazi, PROGRAMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR STUDENTËT E DREJTËSISË, PRANË AVOKATURËS SË SHTETIT, për periudhën qershor – gusht, 2015. Përmes një Programi me fokus tek angazhimi praktik dhe aftësimi profesional i studentëve të drejtësisë, Avokatura e Shtetit do të hapë dyert për 30 STUDENTË të FDUT, duke i përfshirë ata në punë praktike, pa pagesë, pranë këtij institucioni dhe avokatëve të shtetit pranë ministrive. Përzgjedhja e praktikantëve do të kryhet nga një Komision i pavarur dhe i paanshëm i ngritur për këtë qëllim, përmes dy fazave: i. aplikimit me dokumenta dhe ii. intervistimit.

Programi është i hapur për studentët që plotësojnë KËTO KRITERE:

* Janë studentë të vitit të fundit në ciklin e dytë të studimeve, në Programet Master Profesional ose Master Shkencor (drejtimi publik, penal, civil), në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës;

* Kanë arritur rezultate të larta akademike në ciklin paraardhës të studimeve (Bachelor) ose/dhe në vitin paraardhës;

* Zotërojnë shumë mirë gjuhën shqipe të shkruar;

* Kanë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;

* Janë të gatshëm për t’u angazhuar në përputhje me kërkesat e Programit.

Të gjithë të interesuarit, janë të lutur të paraqesin, deri në datën 08 QERSHOR 2015, NË ADRESËN: student_talks@yahoo.com, DOKUMENTET E MËPOSHTME:

a. Curriculum Vitae (formati europass);

b. Letër motivimi;

c. Vërtetim nga FDUT, që janë studentë të këtij Fakulteti (i skanuar);

d. Listë notash të ciklit paraardhës të studimeve dhe vitit paraardhës (e skanuar).

Jeni të mirëpritur të aplikoni!

Leave A Comment