Dr.Sc.Halim Bajraktari profesor në Fakultetin Juridik në Prishtine mbajti një leksion të hapur.

Në datë 19 Qershor  ne Fakultetin e Drejtesise,Universiteti i Tiranes tek salla doktorale  u zhvillua leksioni mes Dr.Sc.Halim Bajraktari ,pedagog ne Universitetin te Prizrenit “Ukshin Hoti” i ftuar si personel akademik ne […]

Leksion i hapur i Gjyqtares së GJEDNJ , Angelika Nußberger

Angelika Nußberger, gjyqtarja Gjermane, pranë GJENJ,zhvillojë leksione të hapura për çështje të rëndësishme si: Procedura e vendimeve pilot dhe zhvillimet e rëndësishme të praktikës së GJEDNJ; Anëtarësimi i BE në KEDNJ dhe problematikat e mundshme që lidhen me […]

Propozim për ndryshimin e datës të diplomës për Programin e Studimit Bachelor

Propozim për ndryshimin e datës të diplomës për Programin e Studimit Bachelor