Diten e Hene date 25.05.2015 , ora 16: 30, ne sallen doktorale te Fakultetit te Drejtesise te UT – se , Prof. Asoc. Arif RIZA, Dekan i fakultetit Juridik te Universitetit “Ukshin HOTI”,  i ftuar ne cilesine e profesorit vizitor, do te zhvilloje nje leksion te hapur me teme :  “ E Drejta Penale ne Evrope pas Traktatit te Lisbones”. Pjesemarrja eshte e detyrueshme per studentet qe ndjekin programin e studimeve doktorale ne shkencat penale. 
20150525_165724 20150525_165730 20150525_165752 20150525_165824 20150525_165838 20150525_165717

Leave A Comment