PWC e fokusuar në dhënien e shërbimeve të Sigurimeve, të Taksave dhe të Këshillimit të Bizneseve, kërkon të punësojë një Konsulent Ligjor.

Kriteret e aplikantit janë si më poshtë vijon:

  1. –      I diplomuar në Drejtësi
  2.          Njohuri bazë dhe eksperiencë në fushën e Kodit Civil, në fushën e së Drejtës Tregtare dhe Shoqërive Tregtare dhe në Proçedurat Gjyqësore do të përbënin avantazh.
  3.    Njohuri të shkëlqyera të gjuhës Angleze dhe veçanërisht të terminologjisë Ligjore.

Për më shumë informacion ju lutem klikoni linkun:

https://krb-xjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?partnerid=30056&siteid=5941&AReq=3195BR

Afati fundit deri ne 31.05.2015.

Adresa: karriera@fdut.edu.al

 

Leave A Comment