Ne programin e studimit Master Profesional ne E drejte Penale, ne sistemin me kohe te plote, viti i I-re, semestri II-te<lenda:

1. PROCEDURE PENALE E AVANCUAR   29.06.2015  ORA 13:00

 

Ne programin e studimit Master Profesional ne E drejte Civile, ne sistemin me kohe te plote, viti i I-re, semestri II-te<lenda:

1.  E DREJTE EUROPIANE E KONSUMATORIT     19.06.2015   ora  11:00

2.  E DREJTE E PROFESIONEVE TE LIRA                19.06.2015   ora  11:00

Leave A Comment