1.Sezoni i veçantë të hapet vetëm për studentët e viteve të fundit të programeve Bachelor, si dhe për programet e vjetra të studimit.

2.Në këtë sezon studentët mund të japin vetëm provime të mbetura nga vitet e mëparshme dhe jo provime të vitit që vijojnë.

3.Datat e këtij sezoni të jenë:

Data 29.04.2015 ora 08.00

Data 30.04.2015 ora 08.00

Leave A Comment