Bazuar në nenin 39, paragrafi i dytë të Rregullores së Universitetit të Tiranës, të miratuar me Vendimin nr.5, datë 12.04.2010 të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, të ndryshuar, njoftohen studentët e mëposhtëm të ciklit të dytë të studimeve Master Profesional në E Drejtë Penale (kohë e plotë), të cilët nuk kanë frekuentuar seminaret, se nuk mund të futen në provimin e lëndës “E Drejtë Penale e Avancuar 1” në datën 21 mars 2015.

 

Viti I
Master Profesional në E Drejtë Penale (kohë e plotë)
Viti akademik 2014-2015
Grupi 1
1 Albert Hilmi Hoxha
2 Enisa Bekim Qemalli
3 Fatbardh Ibrahim Kulici
4 Agim Zef Delia
5 Pellumb Nezir Hidri
6 Rakela Vangjel Oketa
Grupi 2
1 Proletar Gani Panxha
2 Erion Servet Brahimi
3 Alma Fran Bitraj
4 Aurora Sokrat Allkanjari
5 Florian Nikola Saban

Leave A Comment