Bazuar në Rregulloren e Universitetit të Tiranës, e miratuar me Vendim nr. 5, datë 12.04.2010  të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, në nenin 39 të saj me titull: “Frekuentimi i seminareve”:

2. Frekuentimi i seminareve është i detyrueshëm në masën 75%. Kur studenti ka marrë pjesë në 50-75% nuk ka të drejtë të futet në provimin e radhës por kalon në sezonin e vjeshtës. Kur studenti ka marrë pjesë në më pak se 50% të tyre, ai përsërit lëndën në vitin e ardhshëm.

Për sa më sipër njoftohen të gjithë studentët e mëposhtëm të programit të studimit Master Shkensor Penal të cilët nuk kanë frekuentuar seminaret se nuk mund të futen në provimin e lëndës “Ekzekutimi i Vendimeve Penale”.

MASTER SHKENCOR PENAL VITI AKADEMIK 2014-2015 SISTEMI ME KOHE TE PLOTE VITI I DYTE

GRUPI 1
1 JULINDA GJOLEK GJIKA
2 ESMERINA ZANO LIKAJ
3 MUKADES PERPARIM HASANI
4 EUXHENIA AGIM HODO
5 ENKELEJD HAKI ÇELA
GRUPI  2
1 ERMELINDA ABAS BALETA
GRUPI  3
1 KLEJDA MILTIADH KUSTA
2 ALBI BASHKIM GANOLLI
3 AMILDA HAXHI
GRUPI  4
1 EDIOLA LONI GJERMENI
2 ELONA REXHOLLARI
GRUPI  5
1 INA XHAFERRI
GRUPI  6
1 JANULLA NESTI TANKA
2 VILMA QEMAL HOXHA
3 KLAUDIA NIKOLIN BERISHA
4 GENTJAN JEMIN MEÇI
GRUPI  7
1 KASTRIOT VITOR BICUKAJ
2 EMRI HASAN MANJA
3 MEGI RESUL FETAH
4 GISELDA SIRI BANI

Leave A Comment