31/03/2015

Njoftim

Njoftohen studentet e fakultetit te Drejtesise , te programit te studimit MSH, viti i 2-te se rezultatet e provimit ne lenden Procedure Penale e Avancuar, do […]
31/03/2015

Njoftohen

Njoftohen studentet e sistemit bachelor viti i trete, gr. 25, 26,27 grupet e transferuara se rezultatet e lendes Procedure Penale do te jepen dt. e marte […]
27/03/2015

Te gjithe shtetasit e huaj qe qendrojne me shume se 90 dite ne Republiken e Shqiperise duhet te pajisen me leje qendrimi, ne rast te kundert ndaj te gjithe shtetasve qe do te konstatohen me qendrim te parregullt do te zbatohen sanksione ligjore.

BACHELOR DHE MASTER DOKTORATURA
20/03/2015

Njoftimi _Frekuentimi i seminareve _“E Drejtë Penale e Avancuar 1”

Bazuar në nenin 39, paragrafi i dytë të Rregullores së Universitetit të Tiranës, të miratuar me Vendimin nr.5, datë 12.04.2010 të Senatit Akademik të Universitetit të […]