Bazuar në Rregulloren e Universitetit të Tiranës, e miratuar me Vendim nr. 5, datë 12.04.2010  të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, në nenin 39 të saj me titull: “Frekuentimi i seminareve”:

2. Frekuentimi i seminareve është i detyrueshëm në masën 75%. Kur studenti ka marrë pjesë në 50-75% nuk ka të drejtë të futet në provimin e radhës por kalon në sezonin e vjeshtës. Kur studenti ka marrë pjesë në më pak se 50% të tyre, ai përsërit lëndën në vitin e ardhshëm.

Për sa më sipër njoftohen të gjithë studentët e mëposhtëm të programit të studimit Master Shkensor Penal të cilët nuk kanë frekuentuar seminaret se nuk mund të futen në provimin e lëndës Procedurë Penale në datën 27.02.2015, ora 13:00.

MASTER SHKENCOR PENAL
VITI AKADEMIK 2014-2015
SISTEMI ME KOHE TE PLOTE
VITI I DYTE
GRUPI 1
1 ALVI ALEKSANDER MITA
2 JULINDA GJOLEK GJIKA
3 ESMERINA ZANO LIKAJ
4 MUKADES PERPARIM HASANI
5 BENARD SHPETIM KAÇAÇA
6 EUXHENIA AGIM HODO
7 ENKELEJD HAKI ÇELA
GRUPI  2
1 ERMELINDA ABAS BALETA
GRUPI  3
1 MEGI ASLLAN XHEMOLLARI
2 KLEJDA MILTIADH KUSTA
3 ALBI BASHKIM GANOLLI
GRUPI  4
1 EDIOLA LONI GJERMENI
2 ENI ARSEN JORDHANI
3 REDONA BABAJ
4 ELONA REXHOLLARI
GRUPI  5
1 DENADA BAFTJAR SHKODRANI
2 INA HYSEN XHAFERI
3 LAVDIE YLLI HYSAJ
4 BERNARD HALIM SINANI
GRUPI  6
1 VALENTINA FRAN MARKU
2 JANULLA NESTI TANKA
3 VILMA QEMAL HOXHA
4 KLAUDIA NIKOLIN BERISHA
5 SAIMIR RAM IBRA
6 GENTJAN JEMIN MEÇI
GRUPI  7
1 KASTRIOT VITOR BICUKAJ
2 OLTA RESHIT BOKA
3 EMRI HASAN MANJA
4 MEGI RESUL FETAH
5 GISELDA SIRI BANI
6 JULIAN DASHNOR STRATAJ

Leave A Comment