26/02/2015

Frekuentimi i seminareve

Bazuar në Rregulloren e Universitetit të Tiranës, e miratuar me Vendim nr. 5, datë 12.04.2010  të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, në nenin 39 të saj […]
24/02/2015

Frekuentimi i seminareve

Bazuar në nenin 39, paragrafi i dytë të Rregullores së Universitetit të Tiranës, të miratuar me Vendimin nr.5, datë 12.04.2010 të Senatit Akademik të Universitetit të […]
23/02/2015

STRUKTURA E VITIT AKADEMIK 2014-2015 ( Per programin e studimit Bachelor-sistemi me kohe e plote,per studentet e transferuar nga Universitetet qe i ju eshte hequr liçenca).

SEMESTRI  I NJOFTIMI DATA E PROVIMEVE PER PROGRAMIN BACHELOR VITI DYTE DATA E PROVIMEVE PER PROGRAMIN BACHELOR VITI TRETE
23/02/2015

Propozim per hapjen e dy datave te provimit per studentet e programeve te vjetra te studimit me dhe pa shkeputje nga puna qe jane si me poshte.